new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦙᦱ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ

作者:ᦞᦱᧂᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦟᦲᧃᧉ 时间:2019-11-06 09:26:38

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ 。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦠᧃᧉ,ᦖᦴᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦺᦓ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ、ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ、ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦏ ᦜ ᦏᦳᧂ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦘ ᦶᦑᧆ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦀᧃᧉ ᦍᦸᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦓᧅ  ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦟ ᦃ ᦓ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ 。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᦱᧃ ᦉᦗ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦵᦣᧆ  ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦵᦗᦲᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ“ᦏ ᦜᦱ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧈ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ”ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟     (ᦞᦱᧂᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦟᦲᧃᧉ)