new tai | old tai | 中文

ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦷᦠ ᦀᦲᦰ ᦢᦳᧅ

作者:ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ 时间:2019-11-06 09:25:40

2b-2 (1).jpg

  ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃᧈ ᦂᧁᧈ ᦷᦔᧆ ᦵᦞᧅ ᦌᧁ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᧘᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦺᦖᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦷᦠ ᦀᦲᦰ ᦢᦳᧅ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ,ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦂᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ,ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦓᧃᧉ。

  (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ)