new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦕᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ

作者:ᦟᦲ ᦵᦊᧈ ᦋᦸᧃᧈ 时间:2019-11-06 09:24:32

  ᦃᦱᧁᧈ ᦃᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦷᦆᧈ ᦵᦌᧉ ᧞ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦷᦆᧈ ᦵᦌᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ“ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᧞ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ”ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦉᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦕᦸᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇ ᦵᦵᦡᧃ 。ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᧁ ᦵᦞᧅ ᦌᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ、ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ、ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧖᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ  ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦁᧂᦵ ᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦉᦲᧃᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦁᧃᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦶᦋᧁᧈ ᦒᦳᧂᧈ,ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ,ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ、ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦃᧉ、ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ  ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦡᦲ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ,ᦠᦹᧉ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦙᦱ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ。          (ᦟᦲ ᦵᦊᧈ ᦋᦸᧃᧈ)