new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

作者:ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ 时间:2019-11-06 09:23:47

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᦱ᧘ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ,ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ(ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ)ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧒ ᦅᦹ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦠᧆ ᦓᧄᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ、ᦨᦱᧃ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ(ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ) ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ,ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦓᦲᦰ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦡᧉ“ᦵᦑᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ”,ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦠᧃᧉ,ᦙᦲ ᦖᦸᧉ ᦛᦱᧃᧈ ᦈᦱᧃ ᦈᦲᧃ、ᦺᦙᧉ、 ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦓᦳᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦢ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦑᦲᧉ ᦷᦅᧉ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ、ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦅᦱᧂ ᦙᦱ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦶᦑᧉ。ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ、ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ、ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ、ᦖᦱᧅ ᦙᧃ ᦷᦟ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ、ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ、ᦖᦴ ᦎᦸᧃᧈ ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ,ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦁᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦳᧄ ᦗᦹᧂ ᦓᧃᧉ,ᦠᦹᧂ ᦢᧁᧈ ᦓᦱᧃ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦃᦻ ᦌᧄᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦔᧂ ᦠᦱᧂᧉ  ᦃᦻ ᦷᦆ ᦣᦾᧉ ᧓ᦱ ᦑᦲᧈ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦑᦲᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦱ᧔ ᦑᦲᧈ,ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦱ᧐ ᦑᦲᧈ。

(ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ)