new tai | old tai | 中文

 ᦞᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者:ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦌᦳᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦍᦲᧃᧉ 时间:2019-10-25 17:08:57

2b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦒᦲ ᧖ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ,ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦉᧃ ᦒᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦞᧆ ᦞᦱ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦉᦳᧂ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᧁ ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦞᧆ ᦞᦱ ᦌᦳᧃᧈ ᧒ ᦐᦽᧈ ,ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦐᦽᧈ ᧑ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦐᦲᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᧃᧉ,ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ、ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦉᧂ、ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦊᦱᧅ ᦺᦈ ᦉᧂ ,ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦎᧂᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦙᦱ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦉᧂ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ,ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ,ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ。

  (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦌᦳᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦍᦲᧃᧉ)