new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦕᦹᧂᧉ

作者:ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ 时间:2019-10-25 17:08:22

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᦱ᧕ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦕᦹᧂᧉ“ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ”ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᧔ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦺᦗ。ᦺᦓ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦙᦲ ᧙ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ  ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᦣᦾᧉ ᧔ᦱ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。

  ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦙᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦔᦾᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ、ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ、ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ,ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦕᦹᧂᧉ ᦜᦻ ᦙ ᦷᦍ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦩᦱᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦺᦞᧉ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᦹᧂᧉ、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᦹᧂᧉ、ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᦹᧂᧉ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦅ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ 。(ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ)