new tai | old tai | 中文

ᦙᦸᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ ᦅᧂᧈ ᦵᦂᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦣᧈ

作者: 时间:2019-10-21 08:27:55

 2b-4 (2).jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦃᧁᧉ ᦺᦣᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦜᦲᧂ ᦎᦲᧄ ᦺᦣᧈ,ᦃᦱᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦱᧁ ᦡᦾ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦅᧂᧈ ᦵᦂᧁᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦣᧈ ᦍᦰ ᦍᦰ,ᦓᦱ ᦺᦣᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦔᦸᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。→(ᦟᦲ ᦍᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ)