new tai | old tai | 中文

ᦵᦂᧁᧈ ᦗᦸᧉ ᦋᧂᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉᦓᦱ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧂ

作者: 时间:2019-10-21 08:26:18

 2b-3 (2).jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦵᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ  ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦋᧂᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧂ ᦁᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧂ ᦓᧃᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦂᧁᧈ ᦗᦸᧉ,ᦍᧄᧈ ᦵᦵᦝᧆ ᦵᦵᦂᧇᧈ ᦵᦝᦲᧂ、ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦔᦲᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦃᧁᧉ “ᦍᦲᧉ ᦵᦵᦌᧂᧈ 203” ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦙᦴ ᦺᦐ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧓᧒ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦃᧁᧉ  ᦓᦱ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ,ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦴ ᦺᦐ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒ ᦔᦳᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ。(ᦩᦱᧂᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦵᦛᧀᧈ)