new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦴᧈ ᦡᦴ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦵᦔᧁᧈ ᦗᦾ

作者: 时间:2019-10-21 08:24:58

 2b-2 (2).jpg

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦌᦸ ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦴᧈ ᦡᦴ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦵᦔᧁᧈ ᦗᦾ ᦁᧃ ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦐᧂᧉ ᦓᧃᧉ。ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦡᦲᧈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦵᦔᧁᧈ ᦗᦾ ᧔ ᦅᦳᧃ,ᦉᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦠᦹᧉ,ᦈᦹ  ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ  ᦵᦆᦲᧂᧈ  ᦺᦋᧉ ᦒᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。