new tai | old tai | 中文

ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者: 时间:2019-09-26 17:12:55

2b-1 (1).jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦁᦱᧃᧈ ᦙᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦗᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦗᦱᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᧃᧉ。

(ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦟᦲᧃᧉ)