new tai | old tai | 中文

ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦓᦾᧉ

作者:ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦍᧂᧉ ᦆᦻ ᦶᦊᧃᧈ 时间:2019-09-20 15:01:50

  2b-4 (1).jpg

  ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᧘ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦗᧃ ᦙᦴ ᦔᦻ。

  ᦔᦲ ᦓᦲᦰ,᧘ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦡᦲ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦓᦾᧉ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ。᧘ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦙᦲ ᦷᦉᧃ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᧖ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦙᦴ ᦔᦻ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦓᦾᧉ,ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ,ᦈᧅ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ,ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ,ᦋᦱᧅ ᦊᦱᧉ、ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ、ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦲᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦕᦂᦱᧃ。  (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦍᧂᧉ ᦆᦻ ᦶᦊᧃᧈ)