new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦷᦅ

作者:ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦙᦱ ᦶᦊᧃᧈ ᦩᦱᧉ 时间:2019-09-20 15:00:22

2b-5 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧗ ᦆᧄᧈ, ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧄᧉ ᦂᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦷᦅ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ,ᦕᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦉᧃ ᦵᦗᦲᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦷᦅ ᦐᦲᧉ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦵᦚᦲ ᦐᧄ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦓᦲᦰᦀᦳᧇᧈ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧄᧉ ᦂᦱᧅ,ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦷᦟᧂᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᧙ ᦎᦼᧈ ᦱ᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦐᦲᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦉᧃ ᦵᦗᦲᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦷᦅ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦙᦴ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦷᦅ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦁᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦙᦴ ᦓᧃᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦌᧄᧉ ᧟。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦵᦗᦲᧈ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦊᦱᧂ ᦏᦳᧅᧈ ᦙᦱ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ,ᦆᧄ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦁᧃ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦷᦉᧃ ᦵᦗᦲᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦷᦅ、ᦷᦉᧃ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ、ᦷᦉᧃ ᦂᦸ ᦵᦡᦲᧂᧈ ᦂᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦉᧅᦅᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦉᧂ ᦟᦳᧄ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦷᦠ ᦢᦳᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧒᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦂᦸ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦵᦆᦲᧉ ᦷᦟᧂᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦷᦠ ᦢᦳᧅ,ᦵᦑᧁ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ。

  (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦙᦱ ᦶᦊᧃᧈ ᦩᦱᧉ)