new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧂ

作者:ᦍᦱᧂᧉ ᦵᦉᦲᧁᧈ ᦆᦳᧂᧉ 时间:2019-09-20 14:58:59

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ,ᦋᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᧞ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ  ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧂ”。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ ᧞ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ,ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᧞ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ。ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦉ ᧟,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦱᧆ ᦘᦱᧉ ᦺᦐ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᧄᧉ ᦊᦱᧂ ᦱ᧕ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。ᦓᦸᧅ  ᦓᦲᦰ ᦺᦔ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦓᦲᦰ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦢ ᦊᦱᧂ,ᦉᧂᧈ ᦵᦐᧇ ᦵᦂᧇ ᦠᦾᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦑᦽ ᦋᦸᧄ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ,ᦍᧂ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,“ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧂ”ᦈᦱᧃᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᧗ ᦣᦾᧉ ᦙᦴ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᧂ ᦂᦱᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᦲᦰ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧂ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦎᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。             (ᦍᦱᧂᧉ ᦵᦉᦲᧁᧈ ᦆᦳᧂᧉ)