new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄᦞᦲᧉ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ

作者:ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦋᧉ 时间:2019-09-20 14:58:15

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦈ ᦵᦵᦜᧄ ᦺᦎᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦋᧂᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦉᦱᧂᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦉᦱᧂᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ,ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ。

  ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ、ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ、ᦎᦱ ᦡᦲ ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ。ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧂ ᦁᧃ“ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ、ᦣᧅ ᦉᦱ、ᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ”᧞ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᧞ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᧃᧉ,ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦍᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦈᦳᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ“ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧂ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ”ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦂ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ 。                       (ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦋᧉ)