new tai | old tai | 中文

ᦵᦔᧃᧈ ᦶᦔᧃᧈ ᦍᦱᧈ ᦉᦲᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ

作者:ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦷᦗᧉ、ᦋᦲᧁ ᦌᦸᧈ 时间:2019-09-06 08:32:16

2b-1.jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ  ᦉ ᦓᦱᧈ ,ᦶᦔᧃᧈ ᦍᦱᧉ ᦉᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᧒ ᦵᦝᦲᧃ ᦌᦱᧂ ᧕ ᦎᦼᧈ  ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦖᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦟᦴᧉ ᦺᦔ,ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦠᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦶᦎᧃᧈ,ᦉ ᦓᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦺᦓ ᦎᦼᧈ ᧘᧐ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ。ᦷᦣᧂ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦠᦱᧄ ᦵᦵᦔᧃᧈ ᦍᦱᧉ ᦉᦲᧈ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᧕ ᦎᦼᧈ,ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᧙ ᦅᦳᧃ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ,ᦀᧁ ᦶᦔᧃᧈ ᦍᦱᧈ ᦉᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᧖ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ,ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧂ ᦆᧄᧈ ᧙ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦅᦸᧉ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃᦂᧇ ᦺᦉᧈ  ᦶᦔᧃᧈ ᦍᦱᧉ ᦉᦲᧈ ᦺᦖᧈ(ᦔᦳᧂᧈ ᦌᦻᧉ)。

  (ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦷᦗᧉ、ᦋᦲᧁ ᦌᦸᧈ)