new tai | old tai | 中文

  ᦶᦎᧆ ᦃᦱᧆ ᦑᦱᧂ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦖᦴ ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ

作者:ᦞᦱᧂᧉ ᦜᦲᧈ ᦝᦱᧂᧈ 时间:2019-09-06 08:29:11

2b-4.jpg

  ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦎᧆ ᦃᦱᧆ ᦑᦱᧂ  ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦖᦴ ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦌᦸ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧂᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦲᧈ ᦃᦱᧉ ᦖᦴ、ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ、ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦖᦴ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦂᧅ ᦑᦰ ᦌᦹᧉ ᦶᦟᧅ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦈᦳᧄᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦃᦻ ᧞ ᦂᦱᧃᧉ ᦈᦳᧄᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ。ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦈᧅ ᦺᦔ ᦌᦹᧉ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴ ᦁᧃ ᦈᧇ ᦘ ᦶᦑᧆ ᧞ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦈᦳᧄᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦹᧉ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦈᦳᧄᧈ ᦊᦲᧃᧈ ᦶᦑᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦌᦹᧉ。


  (ᦞᦱᧂᧉ ᦜᦲᧈ ᦝᦱᧂᧈ)