new tai | old tai | 中文

ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦎᦼᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ“ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”

作者:ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ 时间:2019-09-06 08:27:12

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦎᦼᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦌᦳᧃᧈᦞᦼ ᦃᦼᧈ  ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦈᦸᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦞᦼ、ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦔᦳᧅᧈ ᦋᧄ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。

  ᦎᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧘ ᦙᦱ,ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦎᦼᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᧞ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦶᦂᧃᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ,ᦀᧁ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᧞ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦓᦲᦰ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ“ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦡᦱᧁ ᦱ᧐ ᦐᦽᧈ”、ᦂᦱᧉ ᦋᧄ“ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦋᦴᧉ ᦌᦲᧁᧉ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ”“ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔ ᦟᧂ”、ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ“ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦡᦲ,ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ、ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ。

  (ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ)