new tai | old tai | 中文

  ᦋᦾᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ   ᦋᦾᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ

作者:ᦗᧁ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦋᧉ 时间:2019-08-30 15:26:27

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᦇ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦱ᧘ ᦆᧄᧈ,᧗ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᧒ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦾᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦓᦾᧉ。

ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦁᧃ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧒ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧅᧈ ᦔᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ,ᦺᦓ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ、ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᦼᧈ ᧒ ᦏᦱᧃᧉ,ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᧒ ᦎᦼᧈ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᧂ ᦌᦱᧂ ᧓᧒ ᦅᦳᧃ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ,ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦷᦑᧅ、ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦊᦱᧇ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦞ ᦟᦱᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ ᧒ ᦍᦱᧄ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᧖ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᦂᦸ ᦺᦉᧈ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦙᦴ 。               (ᦗᧁ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦋᧉ)