new tai | old tai | 中文

ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ

作者:ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦒᦳᧂᧉ 时间:2019-08-30 15:25:48

2b-4.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒᧐ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦜᦻ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ,ᦀᦸᧃᧈ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧆ ᦷᦜᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦂᦱᧆ ᦷᦜᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ,ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ“ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ”ᦓᧃᧉ。

  ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ,ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦁᧃ ᦎᦲᧆ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦓᧃᧉ,ᦵᦣᧆ  ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦟᦲᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦏᦸᧅᧈ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦶᦝᧆ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ。

  ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦑᦱᧂᦵᦵᦍᧃᧉᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ᧒᧐ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ,ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧘᧐ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦻ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ。       (ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦒᦳᧂᧉ)