new tai | old tai | 中文

  ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ

作者:ᦌᦴᧈ ᦂᦼᧈ ᦶᦌᧃᧈ 时间:2019-08-30 15:23:09

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ。

  ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦞᧃ ᦺᦐ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ、ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦟᦱᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᧟ ᦀᧁ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ  ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧂᧉ ᦵᦐᦲ ᦡᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ、ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦵᦣᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦣᧈ ᦷᦎᧅ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ、ᦖᦸᧉ ᦒᦳᧂ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦑᧄ ᦢᧁᧈ ᦑᧄ ᦡᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ  ᧙ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ  ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᦼᧈ ᧗᧘ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ;ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ“ᦐᦱᧉ ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᦵᦣᦲᧃ ᧓ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ”ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ,ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦷᦟᧆ ᦟᦸᧉ ᦂᦳᧂ ᦵᦦᧃ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ,ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦢᧁᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ、ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ、ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦷᦖᧆ ᦢᧁᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦓᧃᧉ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦡᦲ。          (ᦌᦴᧈ ᦂᦼᧈ ᦶᦌᧃᧈ)