new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦆᦲᧃ

作者:ᦷᦟᧉ ᦍᦲᧈ ᦒᦲᧂᧉ 时间:2019-08-16 14:42:37

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦆᦲᧃ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦠᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧂᧉ ᦟᦱᧉ、ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ、ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ、ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧄ ᧓ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦋᦸᧄ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ、ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦊᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ  ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦆᦲᧃ;ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ、ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦵᦵᦑᧅ ᦖᦻ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦝᦴ ᦉᦳᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦑᧅ ᦖᦻ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦺᦣᧈ ᦡᦲᧃ ᦓᦱᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦆᦲᧃ;ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᧞ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦆᦲᧃ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦏᦸᧂ ᦷᦥ ᦟ ᦷᦙᧃ。          (ᦷᦟᧉ ᦍᦲᧈ ᦒᦲᧂᧉ)