new tai | old tai | 中文

ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦞᧃ ᦗᦾ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ

作者:ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ 时间:2019-08-16 14:41:39

2b-2.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦞᧃ ᦗᦾ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧙ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ ᦠᧃᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦎᦱᧄ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦟᦲᧅ ᦀᧁ ᦖᦱᧅ ᦂᦸᧉ、ᦒᦻᧉ ᦞᦱᧃᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦷᦅ、ᦖᦱᧅ ᦙᦲᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ、ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦛᦱᧃ、ᦖᦱᧅ ᦈᦸᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᧕ ᦵᦋᦲᧉ ᦓᦲᦰ,ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦻ。ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦗ ᦍᦰ ᦓᧃᧉ,ᦠᦱᧂᧉ ᦃᦻ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦗ ᦍᦰ ᦠᧃᧉ ᦣᧇ ᦶᦃᧅᧈ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ,ᦙᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦗ ᦍᦰ ᦓᦲᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ ᦔᦻ。

  (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ)