new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ

作者:ᦋᦱᧂᧈ ᦈᧁᧈ ᦍᦳᧂ 时间:2019-08-16 14:35:29

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ᦷᦎ、ᦘᦸᧄᧉ ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦅᦹ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。ᦖᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦣᦾᧉ ᧗᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ;ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ 、ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ、ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦓᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ;ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦠᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑;ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᧞ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ;ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦕᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ,ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦶᦔᧂ ᦟ ᦃ ᦓ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

(ᦋᦱᧂᧈ ᦈᧁᧈ ᦍᦳᧂ)