new tai | old tai | 中文

ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦀᧁ ᦅᧄ ᦺᦑ ᧞ ᦅᧄ ᦠᦸᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ

作者:ᦀᦲᦰ ᦷᦢ ᦆᧄ、ᦉᦲ ᦜᦲ ᦞᧃ ᦓᦱ 时间:2019-08-08 15:35:04

2b-3.jpg

  ᦃᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ “ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ”ᦓᧃᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦘᦱ ᦉᦱ ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦓᧃᧉ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ,ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦜᦻ ᦙᦱᧅ。

  ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ,ᦎᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦔᧅᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦛᦱᧃ、ᦢᦱᧃᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦖᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦱᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧔ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ, ᦀᧁ ᦅᧄ ᦺᦑ ᧞ ᦅᧄ ᦠᦸᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙。ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ,ᦀᧁ“ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ”“ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ”“ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ”“ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ”“ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦝᧂ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ,ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ “ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ”ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ,ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦐᦳᧄᧈ ᦂᧄ,ᦍᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᦱᧃ“ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ”,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦈᦸᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ。


  (ᦀᦲᦰ ᦷᦢ ᦆᧄ、ᦉᦲ ᦜᦲ ᦞᧃ ᦓᦱ)