new tai | old tai | 中文

ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ

作者:ᦀᦻᧈ ᦃᦼᧈ 时间:2019-08-08 15:34:11

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦁᧃ“ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᧞ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ”。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ、ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦷᦃᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦍᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ、ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦏᦻᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦍᦱᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦶᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦲᧁᧉ、ᦆᦳᧂᧉ ᦙᧁᧉ ᦉᦴᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ  ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ “ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᧞ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ”ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦱ᧗ ᦵᦣᦲᧃ,ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᧕ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧕ᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᧒ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ᧔᧒ ᦅᦳᧃ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦺᦉᧈ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦖᦹᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᦙᦴ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦀᦲᧆᧈ ᦘᦲᧄ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ、ᦂᦱᧃᧉ ᦣᧂ ᦇᦹᧃ、ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ、ᦂᦱᧃᧉ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦈᧄᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᧟ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦵᦏᧄ ᦗᦸᧅ ᧑。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦊᦱᧂ“ᦗᧁ ᦶᦌᧃ᧞ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ”ᦅᦸᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦔᦲᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦐᧅ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ  ᦂᦱᧃ“ᦗᧁ ᦶᦌᧃ  ᧞ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ”ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦊᦱᧂ ᦵᦵᦎᧄᧈ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦗᦸᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦶᦏᧄ,ᦵᦗᦲᧈ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦐᧅ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。

  (ᦀᦻᧈ ᦃᦼᧈ)