new tai | old tai | 中文

ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ

作者:ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ、ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦶᦌᧂᧉ 时间:2019-08-08 15:33:37

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦌᦱᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦖᦱᧅ ᦶᦐᧂᧈ、ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦔᧆ ᦺᦂᧈ、ᦉᦳᧃ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᧞ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧓᧐ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ,ᦙᦲ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧓᧐ ᦅᦳᧃ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦈᧇ ᦢᧅ ᦃᧃ ᦷᦔᧆ ᦵᦣᧃ, ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᧓ᦱ ᦅᦳᧃ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦺᦔ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᧃᧉ。

  (ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ、ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦶᦌᧂᧉ)