new tai | old tai | 中文

ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦜᧂ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᧒᧐ ᦅᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ

作者:ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦗᦲᧂ、ᦀᦲᦰ ᦶᦈᧃ ᦆᧄ 时间:2019-08-08 15:31:38

2b-1.jpg

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦒᦴᧉ ᦁᦱᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦌᦹᧉ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦜᧂ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦁᧃ ᦅᧃ ᦺᦐ ᦓᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᧔᧖ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᧒᧐ ᦅᧃ ᦎᧂᧉ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ 。ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦌᦹᧉ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦜᧂ ᦒᦱᧆᦶᦎᧃᧈ ᦓᧃᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦜᧂ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦟᧆ,ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦘ ᦵᦑᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦵᦵᦃᧅᧈ、 ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ 。ᦷᦟᧅ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧆ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦜᧂ ᦒᦱᧆ  ᦶᦎᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧄ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦉᧂ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦆᦸᧃ ᦷᦟᧆ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ,ᦷᦟᧆ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦉᧂ 。ᦷᦟᧆ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦜᧂ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᦲᦰ,ᦺᦉᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᧒᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦎᦲᧄ,ᦺᦉᧈ ᦎᦲᧄ ᧟ ᦵᦑᧁ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᧘᧐ ᦜᧅ ᦏᦹᧂ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦜᧅ,ᦓᧄᧉ ᦺᦞ ᦷᦟᧆ ᦅᦸᧉ ᦺᦞᧉ,ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦟᧆ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦣᧂ,ᦵᦙᦲᧈ ᦟᦳᧂ ᦡᦾ ᦓᧃᧉ ᦷᦟᧆ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦶᦏᧄ ᦺᦉᧈ ᦶᦎᧃᧈ。ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦙᧉ ᦅᧃ ᦈᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ、ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦶᦔᧂ ᦑᦲᧈᦺᦉᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦷᦟᧆ,ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦠᦽᧉ  ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ、ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦺᦉᧈ  ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦌᧄᧉ。

 ᦅᦳᧃ  ᦶᦃᧅᧈ ᦁᧃ ᦓᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ  ᦓᧃᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦎᦸᧈ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ:“ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦷᦜᧂ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦕᧆ ᦵᦑᧁ ᦓᧃᧉ  ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦉᧂ ᦉᧂ,ᦆᦳᧂᧈ ᦶᦒᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦂᧆ ᦊᦲᧃᧈ,ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦒᦸ ᦶᦑᧉ。”ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ  ᦀᦳᧇᧈ ᦈᦱ ᦎᦸᧈ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ:“ᦷᦟᧆ ᦷᦜᧂ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦒᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦉᧂ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦏᦳᧅᧈ,ᦟᦳᧅ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦌᦹᧈ ᦙᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦌᧄᧉ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧇ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ。”

  ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦒᦴᧉ ᦁᦱᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦌᦹᧉ ᦷᦟᧆ ᦷᦜᧂ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦙᦲ  ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ,ᦓᦱᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦶᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦺᦉᧈ ᦶᦎᧃᧈ,ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦺᦉᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦠᦹᧉ ᦘᦸᧂᧈ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦒᦴᧉ ᦁᦱᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦞᦱᧈ:“ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦺᦉᧈ  ᦶᦎᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦉᧈ  ᦶᦎᧃᧈ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᧕ ᦑᦲᧈ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦺᦉᧈ  ᦶᦎᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦘᦸᧂᧈ。”


  (ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦗᦲᧂ、ᦀᦲᦰ ᦶᦈᧃ ᦆᧄ)