new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者:ᦅᦱᧃ ᦉᦹᧈ 时间:2019-08-01 20:14:00

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱᧄ ᦙ ᦉᧅ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦃᦲᧉ ᦆᦱᧃᧉ ᦊᦱᧃᧉ ᦂᦱᧃ,ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦎᦸᧈ ᦺᦔ,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦱ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ。ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦕᧃᧉ ᦂᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ、ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦵᦙᦲ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᦳᧃ ᦏᦾ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ 。ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᦱᧃ“᧓ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ”,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᧕ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ”ᦓᧃᧉ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。              (ᦅᦱᧃ ᦉᦹᧈ)