new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦙᧆ ᦶᦡᧂ

作者:ᦵᦌᧈ ᦖᦻᧈ 时间:2019-05-08 15:54:29

2b-1.jpg    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦲᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦆᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦙᧆ ᦶᦡᧂ(ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ)。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦟᦳᧅ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦷᦙᧆ ᦶᦡᧂ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ、ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦙᧆ ᦶᦡᧂ ᦊᦴᧈ、ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦏᦳᧂ。ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦷᦙᧆ ᦶᦡᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ。                            

 (ᦵᦌᧈ ᦖᦻᧈ)