new tai | old tai | 中文

  ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ

作者:ᦑᦱᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦋᦹᧈ 时间:2019-05-08 15:53:42

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦈᦱᧃ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦓ ᦷᦟ ᦵᦑᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦖᦱᧅ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ、ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧅ ᦊᦱᧉ、ᦑᦸᧄ ᦚᦳᧃᧈ、ᦶᦎᧆ ᦂᦲᧂᧈ ᧞ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅᧉ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ、ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ、ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ。

(ᦑᦱᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦋᦹᧈ)