new tai | old tai | 中文

ᦜᦻ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦾᧈ ᦂᦳᧄᧈ ᦺᦝ

作者:ᦟᦲᧁᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦨᦱᧂᧈ、ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ、ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ 时间:2019-04-26 17:26:26

 ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦱ᧓ ᦆᧄᧈ,ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧞ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦗᦸᧂᦰ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦎᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᧃ ᦑᦲ ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦆᧄ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦠᧃᧉ,ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᧞ ᦔᦾᧈ ᦂᦳᧄᧈ ᦺᦝ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᧙ ᦎᦱ,ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦾᧈ ᦂᦳᧄᧈ ᦺᦝ ᦃᦹᧃᧉ ᦝᦱᧉ,ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦂᦳᧄᧈ ᦺᦝ ᦜᦻ ᦐᦽᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦝᦱᧉ ᦋᦱᧆ ᦡᦲ ᦕᦸᧈ ᦡᦲ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。ᦂᦳᧄᧈ ᦺᦝᧈ ᦁᧃ ᦔᦾᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦝᦱᧉ ᦓᧃᧉ,ᦖᦲᧂ ᦖᦲᧂ ᦖᦸᧂᧈ ᦖᦸᧂᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦡᦱᧁ ᦊᦴᧈ ᦷᦆᧂ ᦝᦱᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦶᦟᧂᦰ ᦣᦱᧄᧈ ᦵᦣᦲᧈ,ᦋᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦑᦰ  ᦶᦑᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦡ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦣᦸᧆ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦙᦱ, ᦅᦸᧉ ᦶᦔᧂ ᦂᦳᧄᧈ ᦺᦝ ᧞ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦾᧈ ᦂᦳᧄᧈ ᦺᦝ,ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦔᦲ ᦺᦖᧉ ᦝᦱᧉ ᦡᦲ ᦔᦲ ᦏᦳᧅᧈ 、ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᧅ ᦷᦗᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。           (ᦟᦲᧁᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦨᦱᧂᧈ、ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ、ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ)