new tai | old tai | 中文

ᦑᦳ ᦘᦰ ᦉᧂ ᦆᦰ ᦔᧃ ᦉᦲᧃ ᦔᧃ ᦗᦸᧃ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦺᦑ ᦱ᧓᧘ᦱ ᦷᦎ

作者:ᦀᦲᦰ ᦣᧅ 、ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ 时间:2019-04-26 17:25:27

    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦱ᧖ ᦆᧄᧈ,ᦑᦳ ᦘᦰ ᦉᧂ ᦆᦰ ᦔᧃ ᦉᦲᧃ ᦔᧃ ᦗᦸᧃ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦺᦑ ᦱ᧓᧘ᦱ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦞᧆ ᦔᦱᧈ ᦵᦋ ᦙ ᦠᦱ ᦟᦱ ᦋ ᦏᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦉᧆ ᦒᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦔ ᦞᧆ ᦔᦱᧈ ᦵᦋ ᦊᦱᧆ ᦓᧄᧉ ᦑᧄ ᦎᦳᧃᧉ 。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦋᧁᧉ,ᦉᧆ ᦒᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦲ ᦠᦱᧃ ᦺᦉᧈ ᦢᦱᧆ ᦺᦉᧈ ᦠᦸ ᧞ ᦈᦲᦰ ᦵᦑᧃ ᦏᦻ ᦑᦱᧃ。ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧙ ᦎᦱ,ᦂᦱᧃ ᦔᧃ ᦉᦲᧃ ᦔᧃ ᦗᦸᧃ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦺᦑ ᦱ᧓᧘ᦱ ᦷᦎ ᦙᦲ ᦑᦳ ᦘᦰ ᦉᧂ ᦆᦰ ᦉᦳᧆᧈ ᦒᧄ ᦙᧂ ᦅ ᦟ ᦎᧂᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ,ᦉᧆ ᦒᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦆᧇ ᦃᧁᧈ ᦍᦸ ᦙᦹ ᦈᦸᦰ ᦷᦠ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦲ ᦠᦱᧃ ᦷᦜᧂ,ᦏᦱᧉ ᦉᦳᧄ ᦵᦡᧆ ᦷᦜᧂ ᦈᦸᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦑᦳ ᦘᦰ ᦉᧂ ᦆᦰ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦔᧃ ᦉᦲᧃ ᦔᧃ ᦗᦸᧃ ᧞ ᦊᦱᧆ ᦓᧄᧉ ᦑᧄ ᦎᦳᧃᧉ。ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ,ᦉᦳᧄ ᦵᦡᧆ ᦷᦜᧂ ᦈᦸᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧄ ᦀᧁ ᦑᦳ ᦘᦰ ᦉᧂ ᦆᦰ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦔᧃ ᦉᦲᧃ ᧞ ᦉᦳᧆᧈ ᦒᧄ ᦙᧂ ᦅ ᦟ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦉᧆ ᦒᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦺᦑ ᦱ᧓᧘ᦱ ᦷᦎ ᦙᦲ ᦷᦋᧅ ᦙᦲ ᦺᦋ,ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦙ ᦓᦴᧉ ᦉᦱ ᦷᦟᧅ ᦊᦴᧈ ᦡᦲ ᦵᦑᧂᧈ ᦑᧁᧉ、ᦆᦸᦰ ᦵᦈᧇ ᦊᦱᧈ ᦙᦱ ᦺᦂᧉ ᦆᦸᦰ ᦺᦃᧉ ᦊᦱᧈ ᦙᦱ ᦂᦻ,ᦠᦹᧉ ᦅᦱᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦃᦻ ᦖᦱᧃ、ᦜᧇ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦖᦹᧃᧈ、ᦎᦹᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦵᦵᦉᧃ、ᦵᦵᦔᧃ ᦙᦹ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦟᦱᧃᧉ,ᦠᦹᧉ ᦉᦳᧅ ᦉ ᦥᦻ ᦺᦈ ᦎᦸᧈ ᦟᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦏᧁᧉ,ᦠᦹᧉ ᦉᦲ ᦒᦲᧉ ᦞᦴᧉ ᦒᦲᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦵᦙᦲ ᦔᦱᧂ ᦆᧇ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ 。ᦔᧃ ᦗᦸᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦉᧆ ᦒᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦈᦲᦰ ᦵᦑᧃ ᦊᦱᧆ ᦓᧄᧉ 。

  ᦊᦱᧆ ᦓᧄᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦉᦳᧄ ᦵᦡᧆ ᦷᦜᧂ ᦈᦸᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦑᦳ ᦘᦰ ᦉᧂ ᦆᦰ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦉᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᧆ ᦧᦸᧃ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦉᦳᧄᧉ ᦔᦾᧈ ᦗᧆ ᦺᦉᧈ ᦉᧆ ᦒᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ。

  (ᦀᦲᦰ ᦣᧅ 、ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ )