new tai | old tai | 中文

  ᦗᦾ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧒᧒ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧗᧐ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ

作者:ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ、ᦉᦱᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦶᦊᧃᧈ 时间:2019-04-26 17:23:43


2b-2.jpg  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦱ᧓ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦾ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ  ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ  ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧒᧒ ᦅᦹ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦗᦸᧂᦰ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᧒᧐ ᦋᦸᧂᧈ ,ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧗᧐ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦃᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ“ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ”“ᦃᦸᧂ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ”“ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ” ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ“ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᧖ ᦕ ᦂᦱᧃ”“ᦵᦞᧂ  ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ”ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦙᦱ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ,ᦓᦱ ᦑᦲ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦐᧅ ᦋᦳᧄ ᧑ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦙᦱ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ。

  ᦎᦱᧄ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦺᦡᧉ  ᦣᦴᧉ,ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᧒᧐ ᦋᦸᧂᧈ,ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧗᧗ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ。ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦙᦲ ᦊᦱᧂ、ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ、ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦔᧂ ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ、ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ、ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦋᦲᧉ ᦒᦸᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ RCLᦋᦱᧈ ᦓᦱᧉ ᦎᦱᧈ、ᦶᦌᧂᧈ ᦅᦱᧂ ᦜᦲᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦒᦸᧃᧉ、ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦉᦲᧃᧈ ᦚᦴᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦋᦲᧃᧈ、ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦑᦲᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦍᧉ 、ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦛᦱᧃᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦎᦸᧃᧉ、ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦱ、ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦸᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦏ ᦜᦱ“ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ”,ᦂᦱᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᧖᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ ᧖ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦈᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙ ᦔᦳᧃ;ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕᦖᦱᧃ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦶᦋᧃᧈ ᦝᦳᧂᧈ ᦎᦱᧈ ᦋᦱᧂ、ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧂ ᦆᦻ ᦶᦋᧁᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦈᧅ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦸᧈ ᦶᦣᧈ、ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦊᦱᧂ,ᦂᦱᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦱᦱ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ ᧕ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦈᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᧑ ᦔᦻ ᧗;ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦎᦲᧈ ᦌᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦒᦸᧃᧉ、ᦩᦱᧉ ᦶᦌᧁᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦒᦸᧃᧉ、ᦊᦱᧈ ᦷᦟᧂᧉ ᦋᦲᧉ ᦒᦸᧃᧉ、ᦷᦋᧂᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦒᦸᧃᧉ、ᦌᦲᧈ ᦵᦉᦲᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦒᦸᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦏ ᦺᦓ“ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ  ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ”ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ,ᦟᦳᧅ ᦜᦻ ᦙ ᦷᦍ ᦙᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ、ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ、ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦓᦲᦰ,ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᧙ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦈᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦙᧃ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘᧙ ᦔᦳᧃ。ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦖᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ  ᦓᧃᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦠᧃᧉ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ、ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦐᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ(ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ)ᦍᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᦸᦰ ᦓᧄᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦙᦱ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ 。


  (ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ、ᦉᦱᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦶᦊᧃᧈ)