new tai | old tai | 中文

ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦗᦾ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧒᧒

作者:ᦉᦱᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ 时间:2019-04-26 17:22:01

 2b-1.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦱ᧓ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦗᦾ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧒᧒ ᦊᦴᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦀᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ  ᦕ ᦅ ᦎ ᦗᦾ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧒᧒ ᦎᧂᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ, ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦉᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ、ᦕᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂ ᧉᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈᦂᧁᧈ、ᦵᦌᦲᧃ ᦨᦱᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈᦑᧁᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦍᦲᧃᧈ ,ᦌᦲᧃᧉ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃᦩᦱᧂᧉ ᦌᦱᧃᧈ, ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦀᦲᦰ ᦶᦉᧂ ᦷᦓᧃ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦌᦲ ᦋᦱᧈ ᦝᦴᧉ、ᦟᦲ ᦈᦹᧈ ᦵᦁᦲᧃᧈ、ᦶᦍᧃᧉ ᦙᦲᧃ ᦎᧁᧈ、ᦎᦴᧈ ᦆᦱᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ、ᦈᧁᧈ ᦍᦳᧂ ᦋᦲᧃᧈ、ᦈᧁᧉ ᦋᦱᧈ ᦉᦲᧃᧈ、ᦑᦳᧂ ᦎᦱᧈ ᦟᦳᧃᧉ、ᦟᦲᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧉ、ᦋᦱᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦆᦳᧂᧉ、ᦩᦱᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦅᦱᧁᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦵᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦵᦵᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦋᦱᧂᦋᦱᧂᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦺᦓ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉᦵᦌᦲᧃ、ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᧆ ᦣᧅ ᦉ ᦠᦻ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ、ᦌᦱᧃ ᦌᦲᧈ、ᦌᦱᧃᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᧞ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。

  ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴᧈ,ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ、ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦾ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ。ᦑᦱᧃᧈ ᦞᦱᧈ,ᦗᦾ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᧒᧒ ᦔᦲ ᧟。᧒᧒ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦕᦴᧉ  ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦻ“ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦍᦸᧃᧉ、ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ”,ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ、ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ  ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ 、ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ、ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ、ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ;ᦀᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ,ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦗᦻ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦑᧁ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻᧈ ᦙᦲ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ。

  ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦞᦱᧈ,ᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦵᦑᧁ ᦎᦱᧄ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ  ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ;ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᦱᧃ ᦡᦱᧄᧉ ᦂᧁᧈ;ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦗᦾ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦡᦲ ᦺᦔ ᦐᧂᧉ ᦔᦲ、ᦂᦱᧃ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦙᦱ ᦐᧂᧉ ᦔᦲ、ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦐᧂᧉ ᦔᦲ,ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦞᦏᦳ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ 。

  (ᦉᦱᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ)