new tai | old tai | 中文

ᦔᦳᧅ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᦓᦾᧉ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᧅ ᦜᦻ

作者:ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ 时间:2019-03-14 16:15:57

2b-3.jpg

  ↑ᦞᦱᧂᧉ ᦩᦱᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᧞ ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦱ᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᧓ ᦎᦼᧈ,ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦋᦴᧈ ᦺᦣᧈ ᦷᦉᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᧔ ᦙᦴ。ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ,ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᦅᦸᧉ ᦈᧇ ᦐᦽᧈ ᦜᦻ,ᦋᦱᧆ ᦡᦲ ᦃᦻ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦃᦻ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉᧈ、ᦆᦴᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ。(ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ)