new tai | old tai | 中文

ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦟᦼᧉ ᦷᦝᧂᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦆᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ

作者:ᦶᦌᧁᧉ ᦵᦑᦲᧉ ᦅᦱᧁᧈ、ᦘᦴ ᦌᦲᧃᧈ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦌᦱᧉ、ᦑᦲᧂᧈ ᦵᦉᦲᧃᧈ ᦊ 时间:2019-03-14 15:57:35

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ     ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦆᦲᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦙᦳᧂᧉᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦖᦴᧈ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦶᦠᧂᧈ ᦍᦲ ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦲᧃᧈ ᦶᦌᧃᧉ“ᦏ ᦜᦱ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᦱᧃᧈᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ” ᧞ ᦕᦴᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ, ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦷᦘᧈ ᧓ ᦺᦖᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦆᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ。

  ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦆᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦌᦱᧂᧉ ᦝᦴᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦙᦱ ᦈᦱᧂᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ,ᦆᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦕ ᦙᦱ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦢᦲᧆ ᦵᦌᦲᧁᧈ。ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ,ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦆᦲᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦙᦳᧂᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、 ᦖᦴᧈ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦶᦠᧂᧈ ᦍᦲ ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦲᧃᧈ ᦶᦌᧃᧉ“ᦏ ᦜᦱ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ”  ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦢᦲᧆ ᦆᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦝᦱᧉ ᦶᦡᧆᧈ ᦺᦖᧉ ᦞᦴᧈ ᦣᦸᧃᧉ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ, ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈᦅᦸᧉ  ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦢᦲᧆ ᦖᦱᧅ ᦆᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦋᦾᧈ ᦊᦱᧁᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦌᦱᧂᧉ ᦝᦴᧉ  ᧒ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ,ᦠᦱᧅ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ。

(ᦶᦌᧁᧉ ᦵᦑᦲᧉ ᦅᦱᧁᧈ、ᦘᦴ ᦌᦲᧃᧈ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦌᦱᧉ、ᦑᦲᧂᧈ ᦵᦉᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ)