new tai | old tai | 中文

ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᧔᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦜᧂ

作者:《ᦍᦲᧃᧉᦓᦱᧃᧉ ᦍᦹᧉ ᦔᦱᧁᧈ》 时间:2019-03-14 15:56:32

ᦎᦱᧄ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ 《ᦍᦲᧃᧉᦓᦱᧃᧉ ᦍᦹᧉ ᦔᦱᧁᧈ》  ᦔᦲ ᧟,ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ  ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᧔᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦜᧂ。ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ  ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ ᧒。ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦑᧂᧈ、ᦟ ᦶᦩᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦎᦳᧇᧈ ᦕᦱᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᧒ ᦵᦋᦲᧉ ᦓᦲᦰ ᦈᦸᧉ ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ“ᦂᦱᧃᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦐᧅ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ”,ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ,ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ  ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ ᧓᧖ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ ᧖ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᧒᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦻ,ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᧞ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦊᦴᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ ᧑。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ“ᦖᧃᧉ ᦃᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦶᦣᧉ ᦟᦳᧄ ᦃᧂᧉ ᦚᦳᧃ”,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ“ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ”“ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦐ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧑”,ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦅᦹ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ、ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦏᦱᧃᧉ ᦶᦎᧄᧈ、ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦷᦟᧄ ᦟᦱ ᦕᦴᧉ ᦷᦑᧅ ᦅᦳᧃ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦵᦔᧁᧈ ᦗᦾ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦵᦉ ᦁᦳᧂ ᦅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦵᦣᧆ ᧟ ᧔᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦣᦲᧃ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ;ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦱ᧕ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦔᧆ ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦶᦝᧆ,᧖᧒ ᦶᦉᧃᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ  ᦶᦠᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ。ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ,ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ,ᦔᦲᧃ“ᦵᦣᦲᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ”ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦅᦹ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦔᦲ ᧟,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ、ᦏᦹ ᦐᧅ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ,ᦉ ᦵᦖᦲ ᦵᦏᦲ ᦆᦹᧂᧈ,ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ。ᦷᦠ ᦔᦲ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ  ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ;ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ  ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᧔᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦜᧂ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧄ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᧞ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᧕᧔ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ ᧙ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。ᦵᦡᦲᧃ ᦺᦐ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ(ᦉᦹᧈ)ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦱ᧖ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦶᦉᧃᧈ ᦖᦴᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦠᦳᧃ ᦏᦾ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ  ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ。ᦀᧁ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦠᦳᧃ ᦏᦾ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧓᧙ ᦀᧃ ᧞ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ  ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦶᦉᧃᧈ ᦖᦴᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ、ᦶᦉᧃᧈ ᦖᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦏᦾ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦍᦲᧃ ᦍᦱᧅ ᦓᧃᧉ ᦱ᧓ ᦶᦉᧃᧈ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ  ᦵᦃᧆ ᦋᦱᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦠᦳᧃ ᦏᦾ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᧓᧙ ᦀᧃ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦠᦱᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒,ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ ᧓᧙ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᧟ ᦱ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᧘ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦜᧂ,ᦂᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧙,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᧟ ᦱ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦻ ᧘ ᦗᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦜᧂ,ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧘᧕。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ《ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄᧉ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ  ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ》,ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ  ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ;ᦘᦲᧄ ᦶᦕᧈ《ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧞ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦘᦲᧄ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧅ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ》᧞《ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᧓ ᦔᦲ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦺᦓ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ(᧒᧐ᦱ᧘-᧒᧐᧒᧐)》,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ  “᧓ ᦌᦲᧈ ᧓ ᦵᦋᦲᧁᧈ”ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦐᦴᧈ ᦶᦋᧂᧈ、ᦑᦲᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᧒ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦓᦲᦰ ᧞ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ 。