new tai | old tai | 中文

ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃ ᧉᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ

作者:ᦘᦳᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦌᦴᧈ 时间:2019-02-14 17:26:57

   2b-3.jpg

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦍ ᦔᦱᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦱᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦕ ᦡᧇ ᦊᦸᧂᧉ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ。

  ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ, ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᧖᧐ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧂᦰ,ᦷᦎᧅ  ᦑᦹᧃ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦗᦸᧂᦰ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦋᦸᧉ ᦵᦙᧀᧉ、ᦂᦸ ᦂᦽᧉ、ᦌᦱᧃᧈ ᦎᦱᧈ ᦩᦱᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧕ ᦵᦋᦲᧉ。ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦍᧂ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᧃ ᦂᧃ ᦷᦠᧆ ᦓᧄᧉ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ,ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦔᧆ ᦺᦂᧈ ᦖᦴᧈ ᦖᦱ ᦙᦱ ᦷᦙᧉ  ᦅᧁ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦠᦹᧉ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦍ ᦔᦱᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦔᦲᧃ ᦷᦃᧂᧈ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈᦃᦲᧈ ᦵᦑᦲᧄᧉ ᦋᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑,ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦩᦱᧉ ᦶᦌᧁᧉ ᦺᦓ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧖ ᦷᦎ ᦟᦳᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦆᦻᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ。ᦎᧂᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦙᦱ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ,ᦒᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ、ᦒᦳᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ、ᦒᦳᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ,ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦡᦲ ᦙᦱ、ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。(ᦘᦳᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦌᦴᧈ)