new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者:ᦷᦆᧉ ᦶᦒᧃᧈ ᦷᦌᧂᧉ、ᦷᦟᧉ ᦍᦳᧂ 时间:2019-02-14 17:26:14

2b-2.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕᦖᦱᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦆᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦀᧁ ᦈᦱᧃᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦁᧃ ᦐᦹᧂ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ ᦟᦱᧅ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦠᦽᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧓ ᦋᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᧞ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦍᦱᧅ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦠᦽᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧓ ᦋᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦆᦹᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦂ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ, ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦊᦱᧅ ᦺᦈ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦓᧃᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᧑。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕᦖᦱᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦆᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦣᦴᧉ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆᦉᦱᧂᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ,ᦵᦉᧆ ᦆᦱᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦚᦱᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦷᦠ ᧑ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦺᦔ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᧞ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ,ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦠᦽᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧓ ᦋᦴ ᦶᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧞ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦊᦱᧅ ᦓᧃᧉ。

  (ᦷᦆᧉ ᦶᦒᧃᧈ ᦷᦌᧂᧉ、ᦷᦟᧉ ᦍᦳᧂ)