new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ

作者:ᦷᦟᧉ ᦉᦲᧁᧈ ᦌᦲᧃᧉ 时间:2019-02-14 17:25:25

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦠᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ。

  ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦂᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ、ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ、ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦝᦱᧂ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᧞ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦒ ᦟᦻ ᦙᦹ ᦎᦸᧈ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ、ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ、ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦟᧅ ᦃᦱ、ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦒ ᦟᦳᧂ ᦅ ᦘ᧞ ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦓᧄᧉ、ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ、ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ,ᦷᦋ ᦗᦱ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦣᧇ ᦃᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦙᦱ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧞ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦳᧂ ᦓᧃᧉ。

  ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦱ᧒ ᦵᦋᦲᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦗᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ,ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ ᦔᦻ。

  (ᦷᦟᧉ ᦉᦲᧁᧈ ᦌᦲᧃᧉ)