new tai | old tai | 中文

ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ

作者:ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᧀᧉ 时间:2019-02-11 10:01:43

    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᧅ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ,ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ 。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦂᦱᧅ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ,ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ  ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦎᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦚᦱ、ᦐᧂ ᦉᦹ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃᧉ ᦎᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ;ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦂᦱᧃ、ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦂᦴᧉ ᦇᦹᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ;ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ  ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦚᦳᧃ ᦷᦣᧈ;ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ、ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᧞ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦙᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ。                     (ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᧀᧉ)