new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦉᧃ ᦺᦋ ᦺᦙ ᦏ ᦜᦲ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦉ ᦄᧆ

作者:ᦶᦟᧂᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦱᧉ 时间:2019-02-11 10:01:11

  2b-3.jpg

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ、ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦏᦳ ᦜᦳᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ  ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧓ ᦚᦻᧈ ᧓ ᦗᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦜᧅ ᦆᧄ 242 ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦉᧃ ᦺᦋ ᦺᦙ ᦏ ᦜᦲ ᦓᧃᧉ ᦎᦳᧃᧉ ᧑。                                                                             

  (ᦶᦟᧂᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦱᧉ)