new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃ“ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ” ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ

作者:ᦓᦲᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦌᦳᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦍᦲᧂᧉ 时间:2019-02-11 10:00:08

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦎᧂᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ  ᦂᦱᧃ“ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ”  ᦙᦱ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ,ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦶᦟᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ、ᦅᦴ ᦶᦍᧂ ᧞ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ、ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ、ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦞᧂ ᦞᦰ、ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱ ᦆᧄ ᦗᦲᧂ、ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦉᧃ ᦒᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᧓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦃᦲ ᦺᦈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂᧉ ᦁᧃ“ᦏᦱᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦀᧁ”ᦓᧃᧉ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ“ᦷᦎ ᦃᦾᧉ ᦗᦳᧃ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ”ᦓᧃᧉ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦙᦱ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ,ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ;ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦏᦹᧂ ᦡᦲ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᧞ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧇ ᦺᦆ ᦺᦎᧈ ᦠᦱ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ,ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ。

  (ᦓᦲᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦌᦳᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦍᦲᧂᧉ)