new tai | old tai | 中文

  ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ

作者:ᦟᦲᧁᧉ ᦉᦹᧈ ᦍᦱᧂᧉ 时间:2019-02-11 09:59:21

2b-1.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧂ ᦷᦆᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᧕ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦎᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ,ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ,ᦑᦹᧅ ᦔᦴ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦓᧄᧉ ᦦᦱᧂᧉ ᧕ ᦙᦲ、ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧔᧐ ᦙᦲ ᦓᧃᧉ。

  ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧂ ᦷᦆᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᧕ ᦎᦼᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ  ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦂ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦷᦎᧅ ᦍᦸᧄ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧃᧉ,ᦝᦱᧉ ᦶᦡᧆ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦚᦳᧃᧈ,ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦜᦳᧄᧈ ᦷᦟᦰ,ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᦸᧉ ᦊᦱᧅ ᦺᦈ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦙᦱ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ  ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ、ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦎᦲᧄᧈᦋᦾᧈ、ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ、ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ。ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧂ ᦷᦆᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᧕ ᦎᦼᧈ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ,ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ。

  (ᦟᦲᧁᧉ ᦉᦹᧈ ᦍᦱᧂᧉ)