new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ

作者:ᦶᦌᧁᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦵᦋᧉ 时间:2019-02-11 09:58:25

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ、ᦗᦴ ᦶᦍᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ、ᦎᦱᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦱᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧞ ᦍᧁᧉ ᦋᦱᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ。

  ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦵᦏᦲ ᦆᦹᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ、ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ、ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ ᧞ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧂ ᦅᦳᧃ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ、ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ、ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ  ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧔ ᦙᦷᦍ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ ᧙ᦱ ᦂᦱᧃᧉ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ,ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦍᧂ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ“᧓ ᦞᦼ”ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ,ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᧃᧉ ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᧞ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。

  ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟,ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦏᦹᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦏᧄ ᦗᦸᧅ ᧑,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᦡᦲ、ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦓᦱᧄ ᦙ ᦉᧅ、ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦓᦱᧄ ᦙ ᦉᧅ᧔ ᦏᦱᧃᧉ,ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ。ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦵᦗᦲᧈ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ、ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦷᦑᧅ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦊᦱᧇ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆ。               (ᦶᦌᧁᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦵᦋᧉ)