new tai | old tai | 中文

 ᦶᦎᧆ ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦡᧇ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ

作者:ᦵᦎᦲᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦝᦱᧂᧈ 时间:2019-02-11 09:56:40

2b-2.jpg

  ᦵᦗᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᧞ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦄᧆ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦡᧇ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ。ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦡᧇ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦔ ᦶᦎᧆ ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦲᧃᧈ ᦌᦱᧈ ᦒᦱᧃᧈ、ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᧓ ᦵᦍᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  (ᦵᦎᦲᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦝᦱᧂᧈ)