new tai | old tai | 中文

  ᦟᦱᧃ ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᦕ ᦡᧇ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ

作者:ᦵᦎᦲᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦝᦱᧂᧈ 时间:2019-01-11 10:15:16

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦆᦸᧂᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕ ᦡᧇ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧃ ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ ᦜᦻ ᦵᦵᦠᧂᧈ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦡᧇ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ。

  ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧃ ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ,ᦶᦎᧆ ᦷᦣᧇ  ᦙᦳᧃ、ᦷᦣᧇ ᦍᦱᧁ、ᦷᦣᧇ ᦷᦓᧅ ᦍᦳᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ,ᦋᦱᧆ ᦡᦲ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦸ ᦡᦻ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧃᦂᦲᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ、ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ、ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦱᧆ ᦑᦳᧂᧉ ᦜᦻ ᦉᦲᧃᧉ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦟᦱᧃ ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦗᧃ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ,ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦟᦱᧃ ᦂᦲᧂᧈ ᦵᦉ ᧟,᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦙᦱ ᦶᦏᧄ,ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦅᦸᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。                 (ᦵᦎᦲᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦝᦱᧂᧈ)