new tai | old tai | 中文

  ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦳᧃᧉ ᦟᦱᧉ ᦷᦜᧂ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ

作者:(ᦆᦴᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦓᦲᧉ 时间:2019-01-11 10:14:38

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ  ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦳᧃᧉ ᦟᦱᧉ ᦷᦜᧂ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦁᧃ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦔᦱᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦷᦜᧂ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ,ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦎᦳᧃᧉ ᦷᦜᧂ,ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓᦒᧄ ᦟᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦷᦃ ᦉᦳᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦙᦸᧃᧈ ᦡᦳᧂ ᦓᧂ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ  ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦷᦜᧂ ᦉᦳᧂ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ、ᦺᦢ ᦟᦱᧉ、ᦡᦸᧅᧈ ᦟᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦀᧁ ᦺᦢ ᦟᦱᧉ、ᦡᦸᧅᧈ ᦟᦱᧉ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ,ᦺᦔ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦳᧃᧉ ᦟᦱᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦔᦻ ᦎᦻ ᦺᦔ ᦁᧃ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᧞ ᦎᦻ ᦺᦔ ᧟ ᦓᧃᧉ。ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ,ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦟᦱᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦈᦱᧄ ,ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦂᧁᧈ ᦁᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦍᧂ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁ,ᦠᦹᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦟᦱᧉ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。                (ᦆᦴᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦓᦲᧉ)