new tai | old tai | 中文

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者: 时间:2018-11-30 12:10:46

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ。

  ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦂᧇ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ ᧙᧓ ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᧔ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦍᦱᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ,ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ、ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ。ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ:ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ;ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ  ᦣᦱᧈ ᦖᦴᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ;ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦵᦘᧉ ᦃᦱᧁ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ、ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ“᧓ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧑ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦓᦲᦰ  ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ 、ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᧞ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

  (ᦍᧂᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ、ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ)