new tai | old tai | 中文

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦊᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ

作者: 时间:2018-11-30 12:10:15

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦜᦴ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦈᦸᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦶᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦊᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᧞  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦈᧇ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

  ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦊᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ、ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦊᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦙᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦊᦱ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ,ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦆᦹᧃ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦙᦱᧅ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦏᦳᧅᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ、ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦙᧃ、ᦂᧄ ᦑᦹ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦸᦰ ᦵᦌᦲᧁᧈ、ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦂᦱᧃ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦶᦋᧈ ᦓᧄᧉ、ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦵᦂᦲ ᦌᦽᧈ、ᦔᦸᧅᧈ ᦵᦔᦲᧅᧈ、ᦷᦃᧉ ᦉᦳᧅ、ᦎᦱᧅ ᦵᦵᦡᧆᧈ、ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦋᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦊᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  (ᦉᦳᧂᧈ ᦵᦞᧀᧉ ᦍᦱᧂᧉ)